Magnificent Imitatie Karaatgoud

Largeur du profil 16 mm
Hauteur du profil 19 mm
Largeur intérieure 6 mm
Hauteur intérieure 15 mm
Referentie 85880.X